Автогаражний кооператив по експлуатації гаражів та зберіганню транспортних засобів “Радосинь”

 
Контакты
Киев
ул. Радунская, 3
Телефон(044) 534-61-65


Автогаражний кооператив по експлуатації гаражів та зберіганню транспортних засобів «Радосинь» створено за рішенням установчих зборів засновників 30.05.1997р.

Кооператив є неприбутковою організацією, який створено для надання послуг переважно членам Кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності, експлуатації гаражів та інфраструктури Кооперативу, зберігання транспортних засобів за рахунок їх внесків.

Кооператив є госпрозрахунковим, самостійним господарюючим суб’єктом, який має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку і штамп зі своїм найменуванням, та інші реквізити.

 

Основні види діяльності Кооперативу

 

- експлуатація гаражів та інших споруд;

- експлуатація службових приміщень, підсобних та технічних споруд, комунальних та інших мереж;

- забезпечення охорони гаражів і транспортних засобів, що належать членам Кооперативу та іншим особам при умові укладання договору експлуатації і його дотримання;

- забезпечення охорони загального майна Кооперативу;

- надання послуг членам Кооперативу та іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності;

- послуги по зберіганню транспортних засобів населення (членів Кооперативу);

- забезпечення функціонування інфраструктури автомобільного транспорту.